ยินดีต้อนรับ/ยินดีให้บริการ : เมื่อทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้าง *- คิดถึง -* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ค่านิยม
พันธกิจ
ภารกิจ
วัฒนธรรมองค์การ
ประเด็นยุทธศาสตร์&กลยุทธ์
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างภารกิจหน้าที่
สถานประกอบกิจการ&ลูกจ้าง
รางวัล-เกียรติคุณ
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ
แผนที่ที่ตั้ง
ปรึกษาการใช้แรงงาน
 
     
 
ขั้นตอนการรับคำร้อง
กฎหมายแรงงาน
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายแรงงาน
ฎีกาติดดาว
อัตราค่าจ้าง
การยศาสตร์
 
     
 
สสค.จังหวัดทั่วประเทศ
แผนที่@Google Maps
 
     
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 
     
 
 
     
   
 
ค้นหาสิงทีต้องการ
 
 
   

-*-คลิกอ่านข่าวที่ประกาศทั้งหมด-*-
<< ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ >>
นายสมภพ มาลีแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถิติผู้เข้า
เริ่มนับเมื่อ 29 มิ.ย. 2556
 
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
108 หมู่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0 5673 7055 - 6
พิกัดที่ตั้ง : N. 16 ํ 27.610' , E. 101 ํ 09.359'
(เผยแพร่ครั้งแรกวันที่ 27 ก.ย. 2555) : Thursday, 7 April, 2016 11:30