189235
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
28
121
204
188517
2503
2867
189235

Your IP: 192.168.2.69
2021-11-30 07:13

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน
และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม

 

เป้าหมาย

ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

 

ค่านิยม

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

2. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง

3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ