163540
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
54
83
567
162437
1302
1894
163540

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-17 23:55

Download

สถานประกอบกิจการต้นแบบ ปี 62

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2562
by Phetchabun
ฮิต: 624

1.แบบใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด

2.แบบใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับประเทศ 

3.แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ 

3.1. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

แบบชุดที่ 1 พื้นฐาน 

แบบชุดที่ 2 อับอากาศ 

แบบชุดที่ 3 รังสี 

แบบชุดที่ 4 ตรวจสุขภาพ 

แบบชุดที่ 5 ประดาน้ำ 

แบบชุดที่ 6 แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน 

แบบชุดที่ 7 บริหารจัดการความปลอดภัยฯ 

แบบชุดที่ 8 ก่อสร้าง 

แบบชุดที่ 9 เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ 

แบบชุดที่ 10 อัคคีภัย 

แบบชุดที่ 11 สารเคมีอันตราย 

แบบชุดที่ 12 ไฟฟ้า 

แบบชุดที่ 13 สวัสดิการแรงงานเพื่อสุขภาพอนามัย 

3.2 แบบรายงานผลการดำเนินการ ส่วนที่ 1 - 4 (การประเมินตนเอง) 

4.แบบเสนอชื่อ คปอ.ดีเด่นประเทศ 2562 

5.แบบเสนอชื่อ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นประเทศ 2562 

6.แบบเสนอชื่อ จป.วิชาชีพ ดีเด่นประเทศ 2562 

7.แบบเสนอชื่อ จป.เทคนิคขั้นสูง ดีเด่นประเทศ 2562 

8.แบบเสนอชื่อ จป.เทคนิค ดีเด่นประเทศ 2562 

9.แบบเสนอชื่อ จป.หัวหน้างาน ดีเด่นประเทศ 2562 

10.แบบเสนอชื่อ จป.บริหาร ดีเด่นประเทศ 2562