257528
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
14
46
60
255365
248
7897
257528

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-05 05:31

หน้าแรก


พระราชกำหนด
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียด

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (5.ใบสมัครพนักงานราชการ.pdf)ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 93 kB
Download this file (ก.ค.-ก.ย.64.pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2564) 1074 kB
Download this file (ข่าวเลือกตั้งคกกไตรภาคี.pdf)ข่าวการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 247 kB
Download this file (ค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10 ) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563.pdf)ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 73 kB
Download this file (นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด.pdf)นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด700 kB
Download this file (บก01 ปร4 ปร5 ปร 6.pdf)ราคากลางงานปรับปรุงสำนักงาน ของสำนักงานสวัสดิการและค้มุครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ 562 kB
Download this file (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง.pdf)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  568 kB
Download this file (ประกาศ aids ปี55.pdf)ประกาศ aids ปี55.pdf 679 kB
Download this file (ประกาศ aids ใหม่ 63 (1).pdf)ประกาศ aids ใหม่ 63 (1).pdf 154 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตร2 งปม 2565.pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2565)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2565)1517 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563.pdf 123 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานฯ โดยวิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานฯ โดยวิธีคัดเลือก223 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2563).pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2563)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2563)800 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตร1 งปม 2565.pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564)1030 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3-2565.pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2565) 1125 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 65.pdf)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2565) 1006 kB
Download this file (ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf)ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ1707 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ77 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์318 kB
Download this file (ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 371 kB
Download this file (ม.ค.-มี.ค.64.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.2564) 995 kB
Download this file (รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี.pdf)รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี12164 kB
Download this file (เม.ย.-มิ.ย.64.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย.2564) 804 kB

หัวหน้า

 
นายวีระกิตต์  พูลสวัสดิ์